ΣΥΛΗΠΥΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗ

2013-05-09 13:26

ΜΟΛΙΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ  ΠΛΑΡΟΦΩΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ  ΤΟΥ 27ΑΧΡΟΝΟΥ

ΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ  ΓΝΩΣΤΟΣ  ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΩΝΤΑ  Ο ΟΠΟΙΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΟΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΟΙΑ  ΓΡΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ.